Certified personnel

On this page

Certified federal specialist in procurement

This program is not accredited by the Standards Council of Canada (SCC).

Level II certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level II.

Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSP 2 00090-2 2014-06-30 Leslie Stewart
2 CFSP 2 00359-2 2015-06-30 Diane Daly
3 CFSP 2 ADV02-2 2016-09-15 Jessica Sultan

Level I certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level I.

Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSP 1 00016 2008-09-12 Michèle Chouinard
2 CFSP 1 00061 2008-10-28 Bruce Mazur
3 CFSP 1 00055 2008-10-28 Pierre Letendre
4 CFSP 1 00180 2009-02-12 Nadine Clément
5 CFSP 1 00366 2009-02-27 Jeff Pakeman
6 CFSP 1 00054 2009-03-31

Suzette Lefebvre
(Retired)

7 CFSP 1 00568 2009-07-16

Summer Wong

8 CFSP 1 00473 2009-10-02 Susan Westall
9 CFSP 1 00576 2009-11-03 Daniel Kingston
(Retired)
10 CFSP 1 00461 2009-11-17 Estelle Bergeron
11 CFSP 1 00163 2009-11-30 Olivier Aubert
12 CFSP 1 00359 2010-03-02 Diane Daly
13 CFSP 1 00543 2010-03-15 Line Dupuis
(Retired)
14 CFSP 1 00384 2010-03-31 Wayne Gosse
(Suspended 2015-11-12)
15 CFSP 1 00448 2010-04-30 Moufid Samri
16 CFSP 1 00432 2010-07-13 Nancy Tarkka
17 CFSP 1 00103 2010-10-05 AJ Wittinger
(Suspended 2015-11-12)
18 CFSP 1 00433 2010-10-13 Deborah Benda
19 CFSP 1 00654 2010-12-02 Jessie Richards
(Suspended 2016-03-08)
20 CFSP 1 00300 2010-12-23 Jean-Daniel Bourret
21 CFSP 1 00377 2011-01-19 Daniel Sobczak
22 CFSP 1 00028 2011-03-29 Elaine Ford
23 CFSP 1 00451 2012-06-04 Lyndsay Rajaram
24 CFSP 1 00744 2012-10-15 Rebecca Toman
25 CFSP 1 00512 2013-02-11 Ron Bedard
26 CFSP 1 00281 2013-03-01 Curt J. Steckhan
27 CFSP 1 00555 2013-03-01 Yvan Guay
28 CFSP 1 00075 2013-03-22 Cathi L. Johannson
29 CFSP 1 00812 2013-04-09 Charlene Sharpe
30 CFSP 1 00333 2013-05-01 Dominik Giroux
31 CFSP 1 00813 2014-03-31 Charline MacDonald
32 CFSP 1 00130 2014-05-30 Jasmine Scott
33 CFSP 1 00354 2014-06-13 Camille Ghali
34 CFSP 1 00780 2014-08-01 Alexandre Giguère
35 CFSP 1 00624 2014-08-12 Margaret Tebbutt
36 CFSP 1 00774 2014-09-29 Manon Déry
37 CFSP 1 00684 2014-12-19 Ximena Suarez
38 CFSP 1 00717 2015-01-16 Jacqueline Marcipont
39 CFSP 1 00786 2015-02-16 Caroline Lecours Savoury
40 CFSP 1 00788 2015-02-16 Guillaume Gagnon
41 CFSP 1 00694 2015-04-24 Benoît Cardinal
42 CFSP 1 00723 2015-05-14 Owen Nicholl
43 CFSP 1 00794 2015-11-24 Mehmet Durmusoglu
44 CFSP 1 00818 2015-12-16 Stéphane Deslauriers
45 CFSP 1 00948 2015-12-16 Barry MacMillan
46 CFSP 1 00722 2015-12-16 Claudine Morin
47 CFSP 1 00015 2016-01-29 John Caves
48 CFSP 1 00853 2016-03-08 Adam Michalski
49 CFSP 1 00742 2016-03-08 Josée Champagne
50 CFSP 1 01119 2016-03-31 Geneviève Arcand
51 CFSP 1 00881 2016-04-14 Tammy Okemaysim
52 CFSP 1 00261 2016-05-10 Nathaniel Lyon
53 CFSP 1 00816 2016-06-08 Lily Nakhle
54 CFSP 1 00129 2016-07-18 Nancy Baessler
55 CFSP 1 00867 2017-01-18 Jeff Schmidt
56 CFSP 1 01052 2017-01-18 Carolyn Marcichiw
57 CFSP 1 00542 2017-01-18 Heather Bartlett
58 CFSP 1 00738 2017-01-18 Hicham Laassouli
59 CFSP 1 01042 2017-01-26 Sarah Hadi
60 CFSP 1 01070 2017-03-27 Andrea Field
61 CFSP 1 00972 2017-03-27 Cindy Dawson
62 CFSP 1 00964 2017-03-27 Stefan Wetscher
63 CFSP 1 00946 2017-03-27 Heather Ferrier
64 CFSP 1 00941 2017-03-27 Mario Legault
65 CFSP 1 00950 2017-04-05 Ivy Pui
66 CFSP 1 00502 2017-05-09 Lee-Ann Forward
67 CFSP 1 00301 2017-05-09 Cheney Boutilier
68 CFSP 1 00938 2017-12-04 Caroline Séguin
69 CFSP 1 00890 2017-12-06 Sebastian Podlesny
70 CFSP 1 00952 2018-01-02 Kathy Large
71 CFSP 1 00884 2018-01-02 Emily Baxter

Certified federal specialist in materiel management

Level I certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level I.

Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSMM 1 00150 2010-03-10 Nicole MacLean
2 CFSMM 1 00533 2010-10-21 Lori St. Onge
3 CFSMM 1 00658 2011-07-19 Moufid Samri
4 CFSMM 1 00893 2015-11-24 Mehmet Durmusoglu
5 CFSMM 1 00979 2016-05-11 Kelley Flaherty
6 CFSMM 1 01110 2017-12-11 Adrien Larose
7 CFSMM 1 00951 2017-12-20 Adam Michalski

Advanced standing

Acknowledgement of advanced standing

Allows experienced procurement specialists the opportunity to have their knowledge, experience and competencies acknowledged in order to enroll directly into Level II.

Number Date Certificate number Name
1 2015-09-21 ADV01 Michèle Charette
2 2015-12-14 ADV02 Jessica Sultan
3 2016-02-05 ADV03 MaryAnn McCreight-Balshaw
4 2016-07-08 ADV04 Sal Pillay
5 2017-01-18 ADV05 Martin Rhéaume
Date modified: