Certified personnel

On this page

Certified federal specialist in procurement

This program is not accredited by the Standards Council of Canada (SCC).

Level II certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level II.

Table 1: Professional Designation Level II Certification of Certified Federal Specialist in Procurement
Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSP 2 00090-2 2014-06-30 Leslie Stewart
2 CFSP 2 00359-2 2015-06-30 Diane Daly
3 CFSP 2 ADV02-2 2016-09-15 Jessica Sultan
4 CFSP 2 ADV06-2 2019-04-08 Reagan Newcomb
5 CFSP 2 717-2 2019-11-14 Jacqueline Marcipont

Level I certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level I.

Table 2: Professional Designation Level I Certification of Certified Federal Specialist in Procurement
Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSP 1 00016 2008-09-12 Michèle Chouinard
2 CFSP 1 00061 2008-10-28 Bruce Mazur
3 CFSP 1 00055 2008-10-28 Pierre Letendre
4 CFSP 1 00180 2009-02-12 Nadine Clément
5 CFSP 1 00366 2009-02-27 Jeff Pakeman
6 CFSP 1 00568 2009-07-16 Summer Wong
7 CFSP 1 00473 2009-10-02 Susan Westall
8 CFSP 1 00461 2019-11-25 Estelle Bergeron
9 CFSP 1 00163 2009-11-30 Olivier Aubert
10 CFSP 1 00448 2010-04-30 Moufid Samri
11 CFSP 1 00432 2010-07-13 Nancy Tarkka
12 CFSP 1 00433 2010-10-13 Deborah Benda
13 CFSP 1 00300 2010-12-23 Jean-Daniel Bourret
14 CFSP 1 00377 2011-01-19 Daniel Sobczak
15 CFSP 1 00028 2011-03-29 Elaine Ford (Retired)
16 CFSP 1 00451 2012-06-04 Lyndsay Rajaram
17 CFSP 1 00512 2013-02-11 Ron Bedard
18 CFSP 1 00281 2013-03-01 Curt J. Steckhan
19 CFSP 1 00555 2013-03-01 Yvan Guay
20 CFSP 1 00075 2013-03-22 Cathi L. Johannson
(Retired)
21 CFSP 1 00812 2013-04-09 Charlene Sharpe
(Retired)
22 CFSP 1 00333 2013-05-01 Dominik Giroux
23 CFSP 1 00813 2014-03-31 Charline MacDonald
24 CFSP 1 00130 2014-05-30 Jasmine Scott
25 CFSP 1 00354 2014-06-13 Camille Ghali
26 CFSP 1 00780 2014-08-01 Alexandre Giguère
27 CFSP 1 00624 2014-08-27 Margaret Tebbutt
28 CFSP 1 00774 2014-09-29 Manon Déry
29 CFSP 1 00684 2014-12-19 Ximena Suarez
30 CFSP 1 00717 2015-01-16 Jacqueline Marcipont
31 CFSP 1 00786 2015-02-16 Caroline Lecours Savoury
32 CFSP 1 00788 2015-02-16 Guillaume Gagnon
33 CFSP 1 00694 2015-04-24 Benoît Cardinal
34 CFSP 1 00723 2015-05-14 Owen Nicholl
35 CFSP 1 00794 2015-11-24 Mehmet Durmusoglu
36 CFSP 1 00818 2015-12-16 Stéphane Deslauriers
37 CFSP 1 00948 2015-12-16 Barry MacMillan
38 CFSP 1 00722 2015-12-16 Claudine Morin
39 CFSP 1 00015 2016-01-29 John Caves
40 CFSP 1 00853 2016-03-08 Adam Michalski
41 CFSP 1 00742 2021-03-08 Josée Champagne
42 CFSP 1 01119 2016-03-31 Geneviève Arcand
43 CFSP 1 00881 2016-04-14 Tammy Okemaysim
44 CFSP 1 00261 2016-05-10 Nathaniel Lyon
45 CFSP 1 00816 2016-06-08 Lily Nakhle
46 CFSP 1 00129 2016-07-18 Nancy Baessler
47 CFSP 1 00867 2017-01-18 Jeff Schmidt
48 CFSP 1 01052 2017-01-18 Carolyn Marcichiw
49 CFSP 1 00542 2017-01-18 Heather Bartlett
50 CFSP 1 00738 2017-01-18 Hicham Laassouli
51 CFSP 1 01042 2017-01-26 Sarah Hadi
52 CFSP 1 01070 2017-03-27 Andrea Field
53 CFSP 1 00972 2017-03-27 Cindy Dawson
54 CFSP 1 00964 2017-03-27 Stefan Wetscher
55 CFSP 1 00946 2017-03-27 Heather Ferrier
56 CFSP 1 00941 2017-03-27 Mario Legault
57 CFSP 1 00950 2017-04-05 Ivy Pui
58 CFSP 1 00502 2017-05-09 Lee-Ann Forward
59 CFSP 1 00301 2017-05-09 Cheney Boutilier
60 CFSP 1 00938 2017-12-04 Caroline Séguin
61 CFSP 1 00890 2017-12-06 Sebastian Podlesny
62 CFSP 1 00952 2018-01-02 Kathy Large
63 CFSP 1 00884 2018-01-02 Emily Baxter
64 CFSP 1 00665 2018-01-09 Marlène Diamond Masse
65 CFSP 1 01094 2018-01-09 Isabelle Bilous
66 CFSP 1 00978 2018-01-16 Lori Gordon
67 CFSP 1 01051 2018-01-17 Bushra Mirza
68 CFSP 1 00949 2018-01-17 Linda Richard
69 CFSP 1 00891 2018-01-18 Andrew Denbeigh
70 CFSP 1 01125 2018-01-18 Mario Giguère
71 CFSP 1 00965 2018-01-24 Daniel Tamaro
72 CFSP 1 00536 2018-02-09 Aaron Abela
73 CFSP 1 01073 2018-02-16 Martine Lamarche
74 CFSP 1 01341 2018-03-28 Christina McMullen
75 CFSP 1 00737 2018-06-22 Lisa Plante
76 CFSP 1 00908 2018-06-22 Carolyn Arthur
77 CFSP 1 00762 2018-08-21 André-Michel Davidson Tanguay
78 CFSP 1 01322 2018-08-24 Amanda Brockington
79 CFSP 1 00712 2018-09-10 Jean-François Goyette
80 CFSP 1 00943 2018-09-17 Carolyn Connolly
81 CFSP 1 01369 2018-11-01 Susan Collier
82 CFSP 1 01097 2018-11-06 Jeff Moore
83 CFSP 1 01120 2018-11-06 Jean-François Caty
84 CFSP 1 01122 2018-11-06 Mathieu Brière – Provost
85 CFSP 1 01129 2018-11-09 Julie Adler Brooks
86 CFSP 1 01117 2018-11-09 Maurice Takam
87 CFSP 1 01335 2018-11-26 Eliane Barnett
88 CFSP 1 00913 2018-12-28 Sarah Bruyere
89 CFSP 1 01612 2019-01-14 Francois Gaboury
90 CFSP 1 00832 2019-01-17 Stefanie Cardinal
91 CFSP 1 01601 2019-04-04 Shuo Chen
92 CFSP 1 01940 2019-04-04 Sylvie Simard
93 CFSP 1 01329 2019-06-20 Anne-Marie Doyle
94 CFSP 1 01659 2019-11-07 Matthew Goulet
95 CFSP 1 01564 2019-11-07 Daisy Yee
96 CFSP 1 01314 2019-11-14 Shannon McDonald
97 CFSP 1 02133 2019-08-23 Timothy Pelletier
98 CFSP 1 01572 2019-12-18 Robin St-Louis
99 CFSP 1 01575 2020-01-03 André Rochon
100 CFSP 1 01570 2020-01-20 Sidi-Mohammed Belcaid
101 CFSP 1 01567 2020-01-20 Rosanna Haroutounian
102 CFSP 1 01411 2019-06-20 Jacqueline Nelson
103 CFSP 1 01095 2020-03-03 David Martynuik
104 CFSP 1 01604 2020-05-06 Othman Msefer
105 CFSP 1 01863 2020-07-16 Cyrielle Djona
106 CFSP 1 01859 2020-09-29 Eric Lague
107 CFSP 1 01759 2021-01-27 Yvonne D’Allaire
108 CFSP 1 01831 2021-01-28 Jessica Randall
109 CFSP 1 01755 2021-02-02 Andrew Merritt
110 CFSP 1 01761 2021-02-04 Giulia Brad
111 CFSP 1 01762 2021-02-04 Robert Di Niro
112 CFSP 1 01767 2021-02-10 Lisa Matsunaga
113 CFSP 1 01832 2021-03-22 Zobia Essa
114 CFSP 1 00944 2021-03-25 Danielle Chiasson
115 CFSP 1 00806 2020-10-21 Nicholas Plattenberg-Dussault
116 CFSP 1 00991 2021-04-19 Gregory Yarema
117 CFSP 1 02020 2021-06-01 Michelle Roberge-Butcher
118 CFSP 1 01857 2021-06-08 Élisabeth Jean
119 CFSP 1 01250 2021-06-09 Arlow Laliberté Seyer
120 CFSP 1 01947 2021-06-17 Jeremy Therrien
121 CFSP 1 01830 2021-06-18 Carlos Cabannes
122 CFSP 1 00058 2021-06-22 Maria Lopez
123 CFSP 1 01777 2021-06-24 Paolo Santarossa
124 CFSP 1 01825 2021-06-24 Andrea Lagalisse

Certified federal specialist in materiel management

Level I certification

Professional designation granted to Personnel who have met all requirements of the Certification Program for the Federal Government Procurement and Materiel Management Communities—Level I.

Table 3: Professional Designation Level I Certification of Certified Federal Specialist in Material Management
Number Designation Level Certificate number Certification date Name
1 CFSMM 1 00150 2010-03-10 Nicole MacLean
2 CFSMM 1 00533 2010-10-21 Lori St. Onge
3 CFSMM 1 00658 2011-07-19 Moufid Samri
4 CFSMM 1 00893 2015-11-24 Mehmet Durmusoglu
5 CFSMM 1 00979 2016-05-11 Kelley Flaherty
6 CFSMM 1 01110 2017-12-11 Adrian Larose
7 CFSMM 1 00951 2017-12-20 Adam Michalski
8 CFSMM 1 01342 2018-03-28 Christina McMullen
9 CFSMM 1 01479 2018-09-10 Barry MacMillan
10 CFSMM 1 01941 2019-04-04 Sylvie Simard
11 CFSMM 1 02051 2019-04-04 Jessica Sultan

Advanced standing

Acknowledgement of advanced standing

Allows experienced procurement specialists the opportunity to have their knowledge, experience and competencies acknowledged in order to enroll directly into Level II.

Table 4: Professional Designation Level I Certification of Advanced Standing Certified Federal Specialist in Procurement
Number Date Certificate number Name
1 2015-09-21 ADV01 Michèle Charette
2 2016-02-05 ADV03 MaryAnn McCreight-Balshaw
3 2016-07-08 ADV04 Sal Pillay
4 2017-01-18 ADV05 Martin Rhéaume
5 2018-02-16 ADV07 Mary Paradis
6 2018-03-08 ADV06 Reagan Newcomb
7 2019-03-01 ADV08 Benoit Davis
8 2020-06-12 ADV09 Erik Martin
Date modified: